Hoogsensitiviteit … of is het nu Hooggevoeligheid of HSP?

HSP is een afkorting voor ‘Hoogsensitief Persoon’.
Hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid worden vaak door elkaar gebruikt. De meeste mensen bedoelen hier hetzelfde mee.

Waarom benoemen we hoogsensitiviteit eigenlijk op dit platform over beelddenken? Mogen we eerlijk met je zijn?
Als team zijn we nog geen beelddenkers tegengekomen die niet (hoog)gevoelig zijn.
Het zou kunnen dat ze er zijn natuurlijk, maar wij hebben ze nog niet ontmoet.

Wat is hoogsensitiviteit?

Wij definiëren hoogsensitiviteit op deze manier: ‘Hoogsensitieven nemen meer en dieper waar met al hun zintuigen’.

Eigenlijk gaat het zelfs nog een beetje verder. Hoogsensitieve mensen hebben als het ware een ‘gevoelig zenuwstelsel’.
Je zou kunnen zeggen dat de hoeveelheid prikkels die ze als gevoelig persoon binnen krijgen minder (of op een andere manier) gefilterd worden.

Je kan op 4 (of eigenlijk 5) ‘manieren’ gevoelig zijn.
Vaak ben je gevoelig op alle niveaus, maar is het zo dat één niveau meer uitgesproken aanwezig is dan de andere niveaus.

De 5 manieren waarop je hooggevoelig kan zijn:

emotioneel-pib fysiek-pib intuitief-pib mentaal-pib

In boeken over hoogsensitiviteit lees je veelal over de introverte hooggevoeligen.
Toch is er ook een extraverte groep hoogsensitieve personen.
We noemen ze :

pib-high-sensation-seeker

Waar herken jij jezelf in?

De hoogsensitieve volwassene:

Als volwassene zul je merken dat je als kind al vaak ‘maniertjes’ hebt moeten zoeken om je ‘aan te passen’ in bepaalde situaties. Daarmee bedoelen we hetvolgende. Je bent hoogsensitief geboren. Het ene kind groeit op in een gezin waar gevoelig zijn de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is lang niet bij elk gezin het geval (en dan hebben we het nog niet over de verschillen per generatie).

Hoogsensitiviteit is een zeer aangename eigenschap. Het intens genieten van muziek, kunst en natuurlijk vriendschappen zijn daar een goed voorbeeld van.

Toch kan het op heel wat vlakken lastig zijn als je niet weet wat er nodig is om er goed (nog beter) mee om te gaan.

Natuurlijk kunnen we je nog veel meer vertellen over hoogsensitiviteit. We zullen hier steeds over blijven posten. Mocht je toch specifieke vragen hebben, kan je steeds contact opnemen met onze deskundige Sandra Kleipas.pib-hoogsensitief-volwassen

Tekst door: Sandra Kleipas
sandra@inpraktijk.be