Wat als een kind...

... overal nieuwe ideeën en mogelijkheden ziet?
... zich herinnert wat het gezien heeft en vergeet wat het hoorde?
... van nature gevoelig(er) lijkt te zijn?
... eerst doet en dan pas denkt?
... vaak te horen krijgt dat het zit te dromen?
... steeds de waarom van iets wil weten?
... regelmatig anders lijkt te denken dan anderen?

Dan zou het er op kunnen wijzen dat het kind waar je nu aan denkt een beelddenker is.

Hij of zij heeft een visuele voorkeur om informatie tot zich te nemen en te verwerken. Veel beelddenkende kinderen kunnen uitstekend volgen op school en ondervinden weinig problemen met hun visuele voorkeur.tv-kijken-eeeten-pib

Voor sommige beelddenkende kinderen loopt het thuis of op school niet zo gemakkelijk.
Op deze pagina’s kan je dan heel wat informatie en handige tips vinden.