Jongeren…

Jongeren hebben vaak heel wat aan hun hoofd. Denk maar aan school, familie, vrienden en hobby’s.

Wanneer je dan als jongere in beelden denkt, kan het zijn dat je soms even ‘vastloopt’, dat het heel druk wordt in je hoofd of dat het verwerken van de grotere stukken leerstof niet altijd even gemakkelijk is. Deze leerstof wordt immers naarmate je ouder wordt steeds meer auditief en minder visueel aangeboden.

Het is voor een beelddenker belangrijk dat hij de informatie voor zich kan zien (als een soort van foto’s en filmpjes). Je zou kunnen zeggen dat de beelddenkende jongere zijn lesstof visueel kan terugvinden in zijn hoofd. Ze zien als het ware: ‘Ah die lesstof staat op pagina 53, 4e alinea, 3e zin.’ Of ze ‘herbekijken’ de film die ze opzochten bij de lesstof over de 2e wereldoorlog zodat ze van daaruit het antwoord kunnen formuleren voor het examen.

Hoe kan je nu deze leerstof voor hen meer visueel aanbieden?
Hoe zorg je ervoor dat de jongere zijn motivatie niet verliest?pib-jongeren
Hoe kan je opnieuw rust brengen in het hoofd van een beelddenkende jongere?

Lees snel verder bij informeren!