Ontstaan en waarom?

Het platform over beelddenken is ontstaan omdat we zelf als beelddenker te weinig ‘gezien’ werden. We willen ervoor zorgen dat beelddenkers nu wél opgemerkt worden. Daarom delen we graag onze kennis en inzichten over beelddenken met zoveel mogelijk mensen.
Daarnaast wil het platform zorgen voor inspiratie, verbinding en (h)erkenning.

Wie informeren?
Iedereen wordt als beelddenker geboren. Een baby heeft immers nog geen taal ter beschikking om zich uit te drukken. Hij of zij zal zich verstaanbaar maken door gebaren, lichaamstaal en beweging. Niet iedereen blijft echter een beelddenker...

We zien dat een kind een auditieve of visuele (of een combinatie van beiden) voorkeur begint te ontwikkelen in het eerste leerjaar/groep 3. Mensen blijven gedurende hun hele leven ontwikkelen en leren. Je kan je dan ook trainen in het verwerken van informatie via verschillende informatiekanalen.

We informeren je graag over beelddenken bij kleuters, lagere schoolkinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Beelddenken of het hebben van een visuele dominantie bestaat immers gedurende je hele leven.

Hoe informeren?
We informeren je aan de hand van beelden, geschreven teksten, filmpjes, tips, blogs en onderzoeken.
Regelmatig vullen we deze informatie aan zodat je steeds up-to-date blijft over de nieuwste ontwikkelingen rond beelddenken.

Natuurlijk houden we jou ook graag op de hoogte via KLIK HIER