Wie is Danielle Verheye?

Docent en coach

Danielle Verheye begeleidt als onderwijzeres reeds sinds 2002 hoogbegaafde kinderen. Ze behaalde in 2004 het diploma Specialist in Gifted Education. In haar praktijk GEMZ (Gespecialiseerd Educatief Maatwerk en Zorg) te Deurne bouwde ze een aanbod uit voor sterke en hoogbegaafde kinderen en hun ouders en leerkrachten.

GEMZ biedt:

– Individuele vorderingenanalyses voor kleuters en lagere schoolkinderen
– Begeleide schoolgesprekken
– Groepstraject “Werkhouding-verrijking”
– Buitenschoolse kangoeroeklas
– Individuele studiebegeleiding
– Nascholing op maat voor schoolteams

Danielle is (co-)auteur van verschillende publicaties i.v.m. hoogbegaafdheid. Ze leidde zowel in het reguliere als privé-onderwijs onderwijsgroepen specifiek voor hoogbegaafde kinderen. Ze is gespecialiseerd in het opsporen en remediëren van opgebouwde hiaten in leerstof, het uitzetten van differentiatietrajecten en het ontwikkelen van lesmateriaal voor de kangoeroeklas. Hierbij focust ze op het ontwikkelen van een goede werkhouding, efficiënt gebruik van oplossingsstrategieën en het aanleren van studievaardigheden. Ze is nog steeds werkzaam in het reguliere onderwijssysteem, waar ze de zorgklas voor hoogbegaafde kinderen leidt, zodat ze praktijkgerichte en haalbare oplossingen kan garanderen.

Publicaties
De Survivalgids is oorspronkelijk geschreven voor de hoogbegaafde kinderen zelf. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk wordt uitgelegd wat hoogbegaafdheid is, welke moeilijkheden dit soms met zich meebrengt, hoe je hier mee om leert gaan en welke aanpassingen op school nuttig of noodzakelijk zijn. In de praktijk merken we dat ook leerkrachten enthousiast reageren op dit boek.

Plus.mundo maakt deel uit van de WO-methode Mundo van uitgeverij Die Keure. Per leerjaar schreef Danielle Verheye negen thema’s uit voor gebruik in de kangoeroeklas of ter differentiatie in de eigen klas. De thema’s kunnen los van elke WO-methode gebruikt worden en perfect ingezet worden in leerjaardoorbrekende groepen.

Kant en Klaar Plus bestaat uit twee thema’s per map. Elk thema bevat een pakket voor de kangoeroeklas en een pakket differentiatietaken voor in de reguliere klas. Er zijn 8 thema’s uitgewerkt voor de tweede en derde graad. Danielle Verheye superviseerde de samenstelling van de mappen en schreef zelf het thema “Fantastische farao’s” (map 2de graad).

www.gemz.be